smiljan trobiš

SMILJAN TROBIŠ

O avtorju

Rojen je 2. 11. 1956 v Novem mestu, tu je tudi zaključil gimnazijo leta 1975. Študiral je medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Po poklicu je predmetni učitelj kemije, biologije in angleščine. Od leta 1999 ima status svobodnega ustvarjalca na področju kulture − književnika. Član Društva slovenskih pisateljev je od leta 2007. Leta 2005 je prejel Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto za uspehe na kulturnem in literarnem področju. Živi in ustvarja v Novem mestu.

Objavljati je začel že v gimnaziji v glasilih Stezice in Izvestja ter v Dolenjskem listu, nato v literarnih revijah in časopisih: OtočjeO, Oznanjenje, Rast, Literatura, Znamenja, Revija 2000, Pesniška tribuna, Tretji dan, Mentor, Družina, Apokalipsa, Letni časi, Park, Ognjišče, Vsesledje, Vpogled, Poetikon, Primorska srečanja, Locutio, Prijatelj, Zvon. V revijah objavlja tudi eseje.

Sodeloval je v skupnih projektih Literarnega kluba Dragotina Ketteja v Novem mestu in s poezijo v katalogih slikarjev in likovnih monografijah. Izdal je pesniško likovni zbornik Prelivi slik, besed in oblik (2018). Sodeloval je v zbornikih molitvene poezije in v mednarodni antologiji haiku poezije. Izdal je zgoščenko ljubezenskih pesmi. Zastopan je v antologiji Novomeška knjiga (2007) urednika Milčka Komelja. Izdal je zbirko poezije v prozi in refleksivnih tekstov ter domislic in spoznanj Tam so daljave čiste (2008) ter dva izbora refleksij Domislice in spoznanja (2016) in Oblaki pod nami (2019). Izdal je izbor haikujev in senryujev Že je, kar še ni (2019) in izbor kratkih pesmi Podarjenke (2020). Sodeloval je v zbornikih slovenskega aforizma.

Izdal je tri zbirke meditacij O lepoti krščanskega življenja (2002, 2003, 2004) in zbirko molitev Ko tišina me objame (2014) ter križeva pota Mali križev pot (2017) in Mali križev pot z vstajenjem (2018) ter zbirko kratke modrostne proze Diade (2020)

Napisal je tri knjige o kreativnem pisanju: Živeti s pisanjem (2011), Pisanje kot terapija (2011) in Kako naj povem? (2016). Objavljenih ima več elektronskih knjig, nekatere s prevodi v tujih jezikih.

Izdal je naslednje samostojne pesniške zbirke: V modro (1994), Srečanja (1995), Očiščeno jutro (1998), Dan je globok (2002), Ti si meni dar (2004), Zaveza (2004), Košček neba med vejami (2006), Beli krog (2006), Po lahki teži hrepenim (2007), Hvalnica lepoti (2007), Kakor oblaki … (2009), Topli dež (2009), Trenutki (2011), Sreča tišine (2012), Tiha želja (2012), Zatišje (2013), Trepet (2013), Trialog (2014), Spreminjanja (2014), Pod zasviti zvezd (2015), Meander (2015), Nad besedami je nebo (izbrane pesmi, 2016), Prelepi večer (2017), Oboki tihe svetlobe (2017), Tančine (2018), Plivkanja (2018), Angeli v mojem svetu (2019).

Smiljan Trobiš je član Društva slovenskih pisateljev.

Naslov: Smiljan Trobiš, Lebanova 35, 8000 Novo mesto.

E-pošta: smiljan.trobis1@gmail.com.