smiljan trobiš

SMILJAN TROBIŠ

O avtorju

Rojen je 2. 11. 1956 v Novem mestu, tu je tudi zaključil gimnazijo leta 1975. Študiral je medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Po poklicu je predmetni učitelj kemije, biologije in angleščine. Zdaj deluje kot pedagog, prevajalec, lektor, mentor, pesnik in recitator ter vodja delavnic kreativnega pisanja. Od leta 1999 ima status svobodnega ustvarjalca na področju kulture - pesnika. Je član Društva slovenskih pisateljev. Uveljavlja se kot razpoznaven ustvarjalec v dolenjskem in slovenskem kulturnem prostoru. Leta 2005 je prejel Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto za uspehe na kulturnem in literarnem področju. Živi in ustvarja v Novem mestu.

Objavljati je začel že v gimnaziji v glasilih Stezice in Izvestja ter v Dolenjskem listu, nato v literarnih revijah in časopisih: OtočjeO, Oznanjenje, Rast, Znamenja, Revija 2000, Pesniška tribuna, Tretji dan, Mentor, Družina, Apokalipsa, Letni časi, Park, Ognjišče, Vsesledje, Vpogled, Poetikon, Primorska srečanja, Locutio, Prijatelj, Zvon.

Sodeloval je v skupnih projektih Literarnega kluba Dragotina Ketteja v Novem mestu in s poezijo v katalogih slikarjev in likovnih monografijah. Sodeloval je v zbornikih molitvene poezije in v mednarodni antologiji haiku poezije. Izdal je zgoščenko ljubezenskih pesmi. Sodeloval je v antologiji »Novomeška knjiga« urednika Milčka Komelja. Izdal je zbirko poezije v prozi in refleksivnih tekstov ter domislic in spoznanj »Tam so daljave čiste«. Sodeloval je v zbornikih slovenskega aforizma. Objavlja tudi eseje.

Izdal je tri zbirke meditacij in zbirko molitev ter knjigo petih križevih potov.

Napisal je tri knjige o kreativnem pisanju.

Izdal je enaindvajset samostojnih pesniških zbirk: »V modro«(1994), »Srečanja«(1995), »Očiščeno jutro«(1998), »Dan je globok«(2002), »Ti si meni dar«(2004), »Zaveza«(2004), »Košček neba med vejami«(2006), »Beli krog«(2006), »Po lahki teži hrepenim«(2007), »Hvalnica lepoti«(2007), »Kakor oblaki …«(2009), »Topli dež«(2009), »Trenutki«(2011), »Sreča tišine«(2012), »Tiha želja«(2012), »Zatišje«(2013), »Trepet«(2013), »Trialog«(2014), »Spreminjanja«(2014), »Pod zasviti zvezd«(2015), »Meander«(2015).

Smiljan Trobiš je član Društva slovenskih pisateljev.

Naslov: Smiljan Trobiš, Lebanova 35, 8000 Novo mesto.

E-pošta: smiljan.trobis@tusmobil.club.